Rol van de ambassade

Zoals bekend is drugssmokkel een grensoverschrijdend probleem. Zo’n 2500 Nederlanders zitten in het buitenland in de gevangenis. Het overgrote deel hiervan in verband met drugssmokkel. De Nederlandse ambassades in de betreffende landen en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) bieden consulaire hulp aan deze gedetineerden en verdachten. De ambassade kan bijvoorbeeld uitleg geven over hoe juridische hulp van een advocaat te verkrijgen is.
Overigens geldt dit ook voor niet-druggerelateerde arrestaties.

Arrestatie in het buitenland

Als u wordt gearresteerd tijdens een verblijf in het buitenland, is het belangrijk dat u contact opneemt met de Nederlandse ambassade van het land. Is er geen Nederlandse ambassade, dan neemt u contact op met de ambassade van een ander EU-land. Ambassades kunnen op verschillende manieren hulp bieden bij arrestatie in een ander land. Zo kan men u onder meer inlichten over het gevangenissysteem en het rechtssysteem. Daarnaast kan de ambassade contact onderhouden met familie en vrienden in Nederland.

hulp van ambassade

Bemiddeling door ministerie

Naast de informerende diensten van de ambassade, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vooral een bemiddelende taak. De arrestatie wordt doorgaans door BZ worden meegedeeld aan de familie. Ook bemiddelt men bij het overmaken van geld voor een advocaat. Ambassades en consulaten kunnen echter niemand zomaar vrij krijgen of een voorkeursbehandeling garanderen. Men moet zich namelijk houden aan de wetten die in het land gelden. Op de pagina ‘Algemeen’ vindt u contactgegevens van de autoriteiten.